Voorzitter/Oprichtster

Stichting Sterke Parels is geïnitieerd door oprichtster Janelle Bronstein. Mevrouw Bronstein is afkomstig uit Suriname en is ruim 20 jaar als onderwijsprofessional, huiswerkbegeleidster, pedagogisch medewerkster, bestuurder en counselor betrokken bij de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar. Momenteel is zij beroepsmatig als groepsleerkracht verbonden op een basisschool. Hier houdt zij zich o.a. bezig met het monitoren van het ontwikkelingsproces van leerlingen, ontwikkelen en implementeren van didactische werkvormen en activiteiten die aansluiten op leer- en opvoeddoelen, het coördineren en voorbereiden van lessen en lesplannen en het begeleiden van kinderen individueel en in groepsverband. 

Mevrouw Bronstein kent de onderwijspraktijk in Suriname van binnen en buiten. Naast haar werkzaamheden als leerkracht en huiswerkbegeleidster, was zij eveneens actief in de begeleiding van (alleenstaande) ouders bij de opvoeding van zogeheten moeilijk opvoedbare kinderen. Zij bedacht ten behoeve van (bovenbedoelde) kinderen activiteiten waarbij de talenten en vaardigheden van de kinderen centraal staan. Al spelenderwijs ontwikkelden deze kinderen hun talenten en vaardigheden en (her)vonden vaak hun interesse in (bepaalde vormen van) onderwijs. Zij kwam tot de conclusie dat een groot deel van de jongeren en jongvolwassenen uit achterstandsgebieden wegens belemmeringen in hun persoonlijke ontwikkeling op jeugdige leeftijd voortijdig school verlaten, sociaal-maatschappelijk vastlopen en/of een maatschappelijk onwenselijke richting opgaan. Daarnaast concludeerde zij dat ouders en leerkrachten van dergelijke jongeren vaak niet over de juiste vaardigheden en instrumenten beschikken om de kinderen in gedurende de loop van de schoolcarrière op adequate wijze te begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van persoonlijke talenten en vaardigheden.  

Mevrouw Bronstein heeft zich in Nederland via aanvullende cursussen en opleidingen en via haar verschillende werkkringen en activiteiten verder bekwaamd in de ontwikkeling van sociaal-kwetsbare kinderen. Zij beschikt over ruime ervaring en deskundigheid met betrekking tot de Nederlandse onderwijspraktijk en een breed relevant netwerk. Middels de oprichting van Stichting Parels wil mevrouw Bronstein structureel invulling geven aan de behoefte onder jonge kinderen, leerkrachten en ouders in onder andere Suriname aan programma’s op gebied van talentontwikkeling van jonge kinderen.


Penningmeester

Mijn naam is Natascha Maduro-Chaar. Ik ben 31 jaar, getrouwd en moeder van één dochter. Voor mijn werk als zelfstandige in de zorg reis ik het gehele land door, en daarnaast ben ik eindejaar student aan de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Naast mijn werk houd ik mij graag bezig met activiteiten voor jongeren, familie en vrienden. Voor mij zijn kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, innoveren, samenbrengen en motiveren van mensen belangrijk.  Ik ben me er altijd bewust van geweest hoe belangrijk het is te weten wat je maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn. Deelnemen aan allerlei plezierige activiteiten in de samenleving zijn nodig om je te kunnen ontwikkelen tot de persoon die je wilt zijn. Daarom ondersteun ik de missie en visie van Stichting Sterke Parels en zal ik mij bezig houden met het financiële gedeelte als penningmeester.

Secretaris

Mijn naam is Jane Echteld. In mijn professie als jurist bij een gemeente adviseer ik het gemeentebestuur en collega's en coach ik student stagiairs. Verder zet ik mijn mediationvaardigheden in om partijen die tegenover elkaar staan nader tot elkaar te brengen. Het werken met de jonge enthousiaste stagiairs geeft mij veel voldoening. Bijna net zo veel als het doorbrengen van tijd met mijn kinderen en samen leuke dingen met ze doen. Als bestuurslid van Stichting Sterke Parels hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan onze doelstelling waardoor kinderen op de plek terecht komen waar het beste uit ze naar boven gehaald kan worden.


Kernwaarden van onze stichting zijn: integriteit, betrokkenheid, deskundigheid, vraag-gestuurd, innovatief en samenwerken. 

Samenwerkingen en lidmaatschappen onze stichting werkt samen met gemeenten, scholen, buurthuizen en andere organisaties met een soortgelijk doel.  Onze vrijwilligers leggen altijd een VOG te over aan het bestuur. Zie ook: https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers