Wat wij doen

Huiswerkbegeleiding tijdens en na corona

Ons doel is om Leerlingen die een achterstand hebben door het thuiswerken tijdens Corona ondersteunen met huiswerk en extra hulp bieden in de vakken waar zij achterstand oplopen.

Schrijven en lezen workshops

Deze workshop laat kinderen kennismaken met het schrijven van verhalen. Er worden diverse technieken aangereikt, maar het schrijfplezier staat voorop. Met deze cursus ontwikkelt het kind of leerling zijn fantasie en creativiteit. Het draagt ook bij aan de taalontwikkeling van het kind.

Weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben met het
stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn of hulp bij pesten zoeken. Ze gaan aan de slag met praktische handvatten waarmee zij kunnen omgaan met pesten,
sociale weerbaarheid versterken en bouwen aan zelfvertrouwen.

Kunst en Cultuur

Wij willen kinderen bewust maken van kunst en cultuur uit hun eigen omgeving en ze laten ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waarin
je woont. De talentontwikkeling van elk kind willen wij stimuleren, zodat een kind daarin verder kan groeien.

Sport en spel

Sporten is goed voor kinderen, het verbetert de conditie. Daarbij is het goed voor het zelfvertrouwen van het kind en leert het omgaan met emoties. Daarnaast is het bevorderend voor sociale contacten. Beweging zorgt voor een betere ontwikkeling van motoriek bij kinderen. Wij bieden verschillende bewegingsactiviteiten in spelvorm aan. Dit doen wij op speciale dagen bij de Skills garden.

Coaching voor
kinderen en ouders

Fysieke en online themabijeenkomsten en informatie-/ouderavonden voor ouders en verzorgers. Na de themabijeenkomst kunnen zij thuis met praktische en direct
toepasbare handvatten aan de slag. Ook kunnen ouders terecht voor vragen met betrekking tot
de opvoedingsaspecten van hun kind(eren).

Stichting Sterke Parels stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar die opgroeien in achterstand wereldwijd te stimuleren, begeleiden, ondersteunen en faciliteren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Stichting Sterke Parels tracht haar doel te bereiken door onder meer het: 

  • Initiëren, organiseren en uitvoeren van relevante programma’s, activiteiten en projecten;
  • Realiseren van deskundigheidsbevordering bij opvoeders, verzorgers en leerkrachten ten aanzien van talentontwikkeling van kinderen;
  • Samenwerken met organisaties met een soortgelijke doelstelling en werkwijze op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau;
  • Het verrichten van alle handelingen die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling waaronder het documenteren; en delen van methodische kennis en deskundigheid met relevante (onderwijs)instellingen en het breed publiek

Wilt u meer informatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

of stuur een mailtje naar info@sterkeparels.nl