Stichting Sterke Parels stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar die opgroeien in achterstand wereldwijd te stimuleren, begeleiden, ondersteunen en faciliteren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Stichting Sterke Parels tracht haar doel te bereiken door onder meer het: 

- Initiëren, organiseren en uitvoeren van relevante programma’s, activiteiten en projecten;

- Realiseren van deskundigheidsbevordering bij opvoeders, verzorgers en leerkrachten ten aanzien van talentontwikkeling van kinderen;

- Samenwerken met organisaties met een soortgelijke doelstelling en werkwijze op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau

- Het verrichten van alle handelingen die dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling waaronder het documenteren en delen van methodische kennis en deskundigheid met relevante (onderwijs)instellingen en het breed publiek

Wilt u meer informatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via onderstaand formulier of mail ons: info@sterkeparels.nl