Over ons

Janelle Bronstein

Oprichtster

Stichting Sterke Parels is geïnitieerd door oprichtster Janelle Bronstein. Mevrouw Bronstein is afkomstig uit Suriname en is ruim 20 jaar als onderwijsprofessional, huiswerkbegeleidster, pedagogisch medewerkster, bestuurder en counselor betrokken bij de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar. Momenteel is zij beroepsmatig als groepsleerkracht verbonden op een basisschool. Hier houdt zij zich o.a. bezig met het monitoren van het ontwikkelingsproces van leerlingen, ontwikkelen en implementeren van didactische werkvormen en activiteiten die aansluiten op leer- en opvoeddoelen, het coördineren en voorbereiden van lessen en lesplannen en het begeleiden van kinderen individueel en in groepsverband. 

Ariadne Colli

Penningmeester

Mijn naam is Ariadne Colli. Ik ben 31 jaar, getrouwd en moeder van één dochter. Voor mijn werk als zelfstandige in de zorg reis ik het gehele land door, en daarnaast ben ik eindejaar student aan de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Naast mijn werk houd ik mij graag bezig met activiteiten voor jongeren, familie en vrienden. Voor mij zijn kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, innoveren, samenbrengen en motiveren van mensen belangrijk.  Ik ben me er altijd bewust van geweest hoe belangrijk het is te weten wat je maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn. Deelnemen aan allerlei plezierige activiteiten in de samenleving zijn nodig om je te kunnen ontwikkelen tot de persoon die je wilt zijn. Daarom ondersteun ik de missie en visie van Stichting Sterke Parels en zal ik mij bezig houden met het financiële gedeelte als penningmeester.

Jane Echteld

Secretaris

Mijn naam is Jane Echteld. In mijn professie als jurist bij een gemeente adviseer ik het gemeentebestuur en collega’s en coach ik student stagiairs. Verder zet ik mijn mediationvaardigheden in om partijen die tegenover elkaar staan nader tot elkaar te brengen. Het werken met de jonge enthousiaste stagiairs geeft mij veel voldoening. Bijna net zo veel als het doorbrengen van tijd met mijn kinderen en samen leuke dingen met ze doen. Als bestuurslid van Stichting Sterke Parels hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan onze doelstelling waardoor kinderen op de plek terecht komen waar het beste uit ze naar boven gehaald kan worden.


Kernwaarden van onze stichting zijn:

integriteit, betrokkenheid, deskundigheid, vraag-gestuurd, innovatief en samenwerken. 

Samenwerkingen en lidmaatschappen 

onze stichting werkt samen met gemeenten, scholen, buurthuizen en andere organisaties met een soortgelijk doel.  Onze vrijwilligers leggen altijd een VOG te over aan het bestuur.